Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

Üldinfo õpilaste gümnaasiumi vastuvõtmiseks 

 
2018/2019. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid kolme õppesuunaga: 
  • reaalsuund
  • ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund
  • rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

Õpilaste vastuvõtmise kord 2018/2019. õppeaastaks koostamisel, avalikustatakse hiljemalt 01.03.2018.

Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (gümnaasium) 2017/2018.pdf)

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

 
Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid
 
Õpilaste vastuvõtmise kord 2018/2019. õppeaastaks koostamisel, avalikustatakse hiljemalt 01.03.2018.
Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2017/2018 (põhikool)(pdf)