Roheline kool

       

Jüri Gümnaasium liitus Rohelise kooli programmiga 2018. aastal. Meie kooli koordinaator on bioloogia õpetaja Eda Selgis.     
Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt. Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. 
Rohelise kooli programm Eestis 
Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS). ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.
Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi
1.    Seitsmest sammust koosnev strateegia
2.    Käsitletavad teemad
3.    Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.
Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.
Rohelise kooli strateegia seitse sammu
1.    Keskkonnatöörühma moodustamine
2.    Keskkonnaülevaatuse tegemine
3.    Tegevuskava koostamine
4.    Monitooring ja hindamine
5.    Tegevuste sidumine õppekavaga
6.    Teavitamine ja kaasamine
7.    Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.
Rohelise kooli teemad
1.    Elurikkus ja loodus
2.    Kliimamuutused
3.    Energia
4.    Globaalne kodakondsus – vaata näiteks Maailmakooli kodulehte
5.    Tervis ja heaolu
6.    Meri ja rannik
7.    Prügi
8.    Kooliõu
9.    Transport
10.    Jäätmed.
Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Kohustuslikuks osaks on kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus.
Blogi http://rohelinevesiroos.blogspot.com/p/blog-page.html