Õpetajate tegevus väljaspool kooli

Annika Allikson

 • Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

Anu Grents       

 • Kunstiharidus Ühingu liige
 • Järvamaa kunstiõpetuse olümpiaadi žüriiliige
 • Keraamikaringide  juhendamine Jüri Huvikooli ruumides
 • Keraamikaringide emadepäeva tähistamine „Munad õpetavad kanu“ – laste ja emade ühistunniga. Artikkel Rae Sõnumites
 • Täiskasvanute keraamikaringi juhendamine Kose Kunstikoolis
 • TÕN-i raames keraamikaringi läbiviimine

Kristi Külljastinen          

 • SA Innoves inglise keele riigieksami objektiivosa hindaja

Kersti Kaldmäe

 • Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimees
 • Eesti Haridustöötajate Liidu juhatus
 • Kooli Matemaatikaühenduse Liige
 • Harjumaa matemaatikaõpetajate sektsiooni eestvedaja
 • Kooli matemaatikaühenduse sügispäevade korraldamine
 • Avita kirjastuses matemaatika õpikute koostamine 10 ja 11 klassidele

Avelin Kalvik    

 • Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige

Marianne Kink

 • Vene Keele Õpetajate Selts
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

Anne Kloren

 • Üleriigilisel tasandil kasutusel olevate õppematerjalide autor või kaasautor:

         2. klassi inimeseõpetuse tööraamat „IN.2“; Kirjastus Koolibri
         3. klassi inimeseõpetuse õpik ja töövihik „IN.3“; Kirjastus Koolibri
         6. klassi ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik „Mosaiik“; Kirjastus Koolibri
         3. klassi eesti keele õpikud, töövihikud, iseseisvad tööd, lisaülesanded; AS BIT
         1., 2., 3. klassi matemaatika töölehed; AS BIT
         4. klassi eesti keele õpik, töövihik, kuulamistekstid – eesti keel võõrkeelena; TEA Kirjastus
         Minu Miksikese keskkonnas eesti keele töölehed ja interaktiivsed harjutused 6. ja 7. klassile

 • Kooliväliste kohalike, maakondlike, riiklike ürituste/projektide korraldamine:

         Rae valla koolide 4. klasside õpioskuste olümpiaadi ettevalmistamine ja läbiviimine – meeskonna juhtimine
         Harjumaa koolide 4. klasside kirjandusviktoriini ettevalmistamine ja läbiviimine – meeskonna juhtimine

 • Üleriigiliste tasemetööde koostamine:

         3. klassi üleriigiline eesti keele tasemetöö

 • SA Innove Keelekümbluskeskuse koolitaja

         Seitse päeva koostöist kümblust
         Keelekümbluse ja LAK-õppe ABC
         Aineõpetaja kolm kübarat: aine, keel ja õpioskused
         Lühivaatlusest eneserefleksioonini
         Õpetajalt õpetajale

 • SA Innove Keelekümbluskeskuse õpetajate koolituste õppekavade väljatöötamine

         Draamavõtted LAK-õppe toetajana

Anneli Kontson

 • Kaasautor väljaantavale 10. ja 11. klassi matemaatika õpikule kirjastuses „Avita“

Kristel Kook-Aljas          

 • Harjumaa inglise keele õpetajate ainesektiooni koosoleku korraldamine ja listi loomine.
 • Korraldan 8.-9klasside Harjumaa inglise keele olümpiaadi.
 • Koostöös põhikooli õppejuhiga ja Iirimaa suursaatkonnaga organiseerime Iirimaa teemapäeva 5.-6 klassidele Jüri gümnaasiumis. K, 17. veebruar – Maakondlik Iirimaa teemaline 5.-6. klasside päev.
 • Koostöös Iirimaa suursaatkonnaga korraldame gümnaasiumi inglise õpilastele inglise keelse konkursi „Irish Proclamation“.

Veronika Koppel

 • Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus
 • Lapse Huvikaitse Koda . Varase märkamise töögrupp

Marge Korman

 • Maakonna käsitööõpetajate töötubade läbiviimine
 • TÕN raames töötoa läbiviimine

Sirje Kuurberg

 • Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige
 • Innove eesti keele riigieksami kirjandiosa  hindaja

Siiri Laid             

 • Eesti Huvikoolde Liidu MTÜ juhatuse liige
 • Rae valla kultuurikoja liige
 • Eesti keele  3. klassi üleriigilise tasemetöö üks koostaja

Hairi Laurand   

 • Harjumaa Muusikaõpetajate Liit
 • Eesti Muusikaõpetajate Liit
 • 21.05.2016  Rae valla Folklooripäeva korraldamine ja osalemine

Tiina Malkov    

 • Üks Klunkeri korraldajatest

Rea Meybaum 

 • Vene keele Õpetajate Selts
 • Eesti Võõrkeele Õpetajate Liit

Riina Muug       

 • Teeme ära meeskonnas liige,  protsessi juht.
 • Aiandus Liit – liige, 
 • Eesti toit , Uma süük– rahvussöökide propageerija-valmistaja,
 • Füüsika Selts

Sirje Nurk          

 • Inglise keele riigieksami kirjutamise subjektiivse osa hindaja

Terje Papp         

 • Harjumaa 4. Klasside kirjandusviktoriin
 • Üleriigiline Eesti Karikavõistluse etapp võistlustantsus 17.10. 2015 ( tantsuklubi Royal)
 • Maailmakarikasarja etapp Saku Suurhallis 28. 29. 11.2015( tantsuklubi Royal)
 • Tantsuklubi Royal juhatuse liige.
 • Tommy Mängukooli inglise keele õpetaja

Laura-Liis Pärna              

 • Hispaania Keele Õpetajate Ühing

Linda Pihu         

 • Harjumaa RRÜ juhatuse liige
 • Harjumaa Põlvkondade peo  28.05.2016 Arukülas  loovmeeskonna liige ( 1.-2.kl tantsurühmade juht)
 • M. Orava 75. sünnipäevale pühendatud Orava tantsupeo 5.06.2016 lavastusmeeskonna liige ( 5.-6. ja 7.-9. kl liigijuht ja üldjuhi abi )
 • Rae valla laulu -ja tantsupeo KLUNKER tantsuosa kunstiline juht"

Nele Pilman

 • Rae valla Noorte Ettevõtlikkuse Arengukava töögrupi liige

Tiina Raud         

 • Ürituste korraldamine: mitmed malevõistlused ja –laagrid
 • Maarjamaa Haridusselts
 • EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse juhatuse liige.

Rutt Ridbeck    

 • Koorijuhtide – ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus /  juhatuse liige
 • Rae valla hariduse-ja kultuuritöötajate ümarlaud „Kultuurikoda“ liige
 • Rae valla laulu-ja tantsupidu „Klunker 2016“  üldjuht
 • Jüri perekoor /emad + isad +lapsed + vanavanemad / dirigent
 • Harjumaa MUK laululaager „Suvi algab lauluga“  Klooga Noortelaagris peakorraldaja

Margit Rohusaar             

 • J. Käisi Seltsi liige (lugemisselts)

Tiina Soans     

 • Jüri Gümnaasiumi õpetajate rahvatantsurühm

Sirje Tuul           

 • SA Innove keelekeskuse hindamiskomisjon

Eda Selgis          

 • Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
 • Harjumaa bioloogiaõpetajate ainesektsioonis osalemine
 • Harjumaa geograafiaõpetajate ainesektsioonis osalemine
 • Maakondliku bioloogiaolümpiaadi tööde parandamine

Marje Tahk

 • Harjumaa kunstiõpetajate koolitus  (pilt raamatukilel)
 • Harjumaa kunstiolümpiaadi korraldamine
 • Harjumaa kunstiõpetajate seksiooni esimees

Maria Tiro

 • MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse liige

Kadi Toomi

 • Harjumaa inglise keele õpetajate ühendus

Eva Viidemann

 • Vene Keele Õpetajate Selts